Verdiğiniz Garanti Neleri Kapsar • Fabrika üretim süreçlerinden kaynaklanan tüm arızalar ve arızalı parça değiştirmeleri bedelsiz olarak yapılır. (sadece parçanın gönderme masrafları müşteriye fatura edilir) 
 • Makinedeki herhangi bir arıza veya arızalı bir parçanın, teknik servis elemanımız tarafından yerinde değiştirilmesi durumunda, servis elemanının ulaşım, konaklama ve iaşe masrafları müşteriye aittir.

Garanti aşağıdaki hatalardan kaynaklanan zararları kapsamaz
 • Kullanma talimatında belirtilen kurallara uymamak 
 • Yanlış voltaj 
 • Hatalı kullanım veya makinenin tasarım amacına uygun olarak kullanılmaması 
 • Kalitesiz ve Orijinal olmayan işleme takımlarının kullanılması 
 • Programlama hatları 
 • Makinenin temizlenmemesi ve müşteri tarafından koruyucu bakım uygulanmaması 
 • Atölye içinde yer değiştirme veya makinenin başka bir tesise taşınması sırasında oluşabilecek hasarlar 
 • Doğal afetler (yıldırım, yangın, sel) 
 • Makinenin sorunlu bir şekilde çalıştırılması sırasında oluşabilecek zararlar garanti kapsamında değildir.